Vothana – Hành Động Bây Giờ, Tương Lai Đảm Bảo/Action Now, Assured Future (2021)

Genre: Black Metal Format: mp3 | CBR320kbps Country: USA Size: 177 Tracklist: 1. Lực Lượng Tấn Công / Strike Force 12:44 2. Máu Đổ Ra Đường Phố / Bloodshed Spills Out Into the Streets 10:48 3. Mồ Chôn Tập Thể / Mass Graves 11:51 4. Cuộc Hành Quân Của Cái Chết / March of Death …

Vothana – Hành Động Bây Giờ, Tương Lai Đảm Bảo/Action Now, Assured Future (2021) Read More »

The post Vothana – Hành Động Bây Giờ, Tương Lai Đảm Bảo/Action Now, Assured Future (2021) appeared first on Metal Music Blog – albums downloads, reviews and lyrics.

Go to Source
Author: gothic

By admin